İLKOKUL

Yeni yetişen bireylerin ufuklarını genişletmede yol gösterici kazanımlara sahip olan bu derste, öğrenci merkezli bir bakış açısı izlenerek kazandırmak..